Domtoren, (c) Schnell und Steiner.jpg

Karel van Mander, biograaf, schrijft in 1604 in zijn Schilder-boeck: “Daer is oock eenen Michael Agnolo van Caravaggio, die te Room wonderlijcke dinghen doet.”

Van Mander spoort de ‘Schilder-jeught’ aan Caravaggio na te volgen.

Rome was voor een jonge kunstenaar dé plek om zijn opleiding af te ronden. Met name om er de kunst uit de oudheid en de renaissance te bestuderen.

De Utrechters gingen speciaal voor het werk van een meester uit hun eígen tijd.

Domtoren in Utrecht, foto Schnell und Steiner