Onze publieke rol in het uitdragen en conserveren van kunst en cultuur is mogelijk dankzij de gulle bijdrages van fondsen, stichtingen en overheden. Door fondsen en (familie)stichtingen kunnen wij onze dromen waarmaken.


Deze partijen steunen ons:

Gemeente Utrecht Logo.jpg

Gemeente Utrecht: in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 ontvangt het museum jaarlijks een bijdrage voor het beheer, behoud en tentoonstellen van de collecties in het bezit van de gemeente.

VanBaaren Logo.JPG

Van Baaren Stichting: structurele extra bijdrage voor een periode van vijf jaar (vanaf 2016). Dit biedt ons de kans om dromen te realiseren die anders onbereikbaar blijven. Daarnaast ontvingen we incidentele bijdragen aan tentoonstellingen en de herinrichting van het museum.

MondriaanFonds logo.jpg

Mondriaan Fonds: tweejaarlijkse bijdrage aan collectieprogramma’s, diverse bijdragen i.k.v. opdrachtgeverschap, incidentele bijdragen aan tentoonstellingen en aankopen, bijdrage internationale samenwerking i.k.v. tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.

Fonds 21 Logo.jpg

Fonds 21: incidentele bijdragen aan tentoonstellingen.

vsbfonds logo.jpg

VSB Fonds: incidentele bijdragen aan tentoonstellingen.

cultuurfonds_horizontaal_kleur logo.gif

Prins Bernhard Cultuurfonds (zowel landelijk als provincie Utrecht): incidentele bijdragen aan tentoonstellingen en conservatoren stipendium.

kfHein fonds logo.jpg

KF Hein Fonds: bijdragen aan tentoonstellingen en aankopen.

gieskes strijbis logo.jpg

Gieskes-Strijbis Fonds, Turing Foundation, Blockbusterfonds: bijdragen aan tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.

logo Fentener van Vlissingen logo.JPG

Fentener van Vlissingen Fonds: bijdragen aan tentoonstellingen.

logo getty.png

Getty Foundation: toekenning Getty Grant ‘Keeping it Modern’ voor vier jaar aan onderzoek naar het Rietveld Schröderhuis.

logo ver.. rembrandt.png

Vereniging Rembrandt: bijdragen aankopen kunstwerken.

logo provincie utrecht.jpg

Provincie Utrecht: bijdragen aan tentoonstellingen.

RO_OCW_RCE_Logo.jpg

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: bijdragen aan tentoonstellingen en research.

logo zabawas.png

Stichting Zabawas: bijdrage aan tentoonstelling ‘Rietvelds Meesterwerk’ en opstelling nijntje museum.

Logo Elize Mathilde.jpg

Elise Mathilde Fonds: bijdragen aan tentoonstellingen.