Club Centraal is opgericht om extra educatieprogramma’s en maatschappelijke projecten in het museum mede mogelijk te maken. Uitgangspunt is iedereen het Centraal Museum te laten ervaren. Club Centraal leden dragen bij aan het delen van kunst en cultuur uit de wereld van de stad Utrecht. Zo investeert het museum met Club Centraal in het creëren van nieuwe tentoonstellingen en het geven van een podium aan lokaal kunstenaarschap.  

Als lid van Club Centraal kunt u genieten van de volgende privileges (voor twee personen):

  • Gratis toegang tot het Centraal Museum, het Rietveld Schröderhuis en het nijntje museum.
  • Uitnodigingen voor exclusieve openingen.
  • Bezoek aan nationale en internationale kunstbeurzen.
  • Jaarlijks kunstinhoudelijk evenement.
  • Eventueel vermelding in het jaarverslag en in het museum.

De bijdrage voor Club Centraal is vanaf € 1.000 per jaar met een periodieke schenkingsakte voor vijf jaar.

Er zijn mogelijk fiscale voordelen van toepassing als u schenkt. Daarnaast hoeft u over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Het hele bedrag komt dus ten goede aan het museum. Lees alles over fiscale voordelen of over onze ANBI-status.

Hier kunt u onze schenkingsovereenkomst inzien. Dit formulier kunt u gebruiken voor het vastleggen van uw periodieke gift aan het museum. De overeenkomst kunt u printen, maar ook digitaal invullen door de pdf te downloaden en direct de invoervelden te bewerken.

Ingevulde formulieren kunt u opsturen naar het genoemde adres, of per mail naar development@centraalmuseum.nl. Na ontvangst van de ingevulde overeenkomst, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Object schenken

Heeft u een bijzonder object dat u wilt schenken aan het Centraal Museum? We brengen u graag in contact met de conservatoren. Lees meer over het aanbieden van objecten. 

Fonds op naam

Heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van het Centraal Museum? U kunt dan een Fonds op Naam overwegen om uw keuze financieel te ondersteunen. Een Fonds op Naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 50.000 alle administratieve zaken voor zijn rekening. We kijken ook samen naar een passende manier om u voor uw bijdrage te bedanken.

Nalaten aan het Centraal Museum

Wilt u graag een kunstwerk of geldsom nalaten aan het Centraal Museum? Dan kunt u ons opnemen in uw testament. Wij denken natuurlijk graag met u mee. Twee voorbeelden om het Centraal Museum op te nemen in uw testament:

  • Met een legaat kunt u een bedrag, roerend of onroerend goed nalaten aan het Centraal Museum.
  • Met een erfstelling regelt u dat een deel of percentage van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Centraal Museum.

Contact

Heeft u vragen over uw gift of nalatenschap? Neem dan contact op met Anna Kesler, hoofd Development & Filantropie via akesler@centraalmuseum.nl of +3130 2362360.