Het Centraal Museum bestaat sinds 1838 en is daarmee het oudste stedelijke museum van Nederland. Het museum beheert een gevarieerde verzameling kunst, stadsgeschiedenis, mode en toegepaste kunst, die grotendeels eigendom is van de gemeente Utrecht.
De collectie bestaat uit ruim 60.000 objecten. Omdat we steeds wisselende selecties tonen, wordt slechts een deel daarvan tentoongesteld in de museumgebouwen. Online is de volledige collectie ontsloten. Je kunt door de collectie dwalen of zoeken naar je favoriete object. 

Bekijk de collectie online

Collectiebeleidsplan

Het Collectiebeleidsplan 2021-2024 is het nieuwe collectiebeleidsplan van het Centraal Museum. In dit plan wordt de koers van het Centraal Museum uiteengezet op het gebied van collectiebeheer. Het wordt een spannende tijd voor de collectie die het Centraal Museum voor de gemeente Utrecht beheert. Na ruim 180 jaar verzamelen, komen in de komende beleidsperiode verschillende ontwikkelingen samen: het onderzoek – ingezet naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Centraal Museum in 2013 – waarbij de volledige collectie van ruim 60.000 stukken wordt nagelopen, is bijna afgerond; het beleid van artistiek directeur Bart Rutten (sinds mei 2017) heeft zijn vorm gevonden; er wordt gewerkt aan een ambitieuze nieuwe collectieopstelling na de renovatie van de collectievleugel van het museum én er worden plannen gemaakt voor een nieuw depot.

Download Collectiebeleidsplan (pdf)

Aanbieden van objecten

Een aanzienlijk deel van de collectie van het museum is verkregen als bruikleen, legaat of schenking van particulieren of stichtingen. Nog steeds verzamelt het museum ook door objecten op deze manier te verwerven. Schenken aan het museum kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Kijk voor meer informatie hierover bij Schenken en Nalaten.

Het Centraal Museum krijgt wekelijks (kunst)voorwerpen aangeboden als aanvulling op de collectie. Elke aanbieding wordt zorgvuldig gewogen. Mogelijk interessante stukken worden voorgelegd aan het Conservatorenoverleg, waar wordt getoetst of een voorwerp in onze collectie past. Omdat we veel tijd en geld in onze collectie investeren, wegen we elke toevoeging aan de collectie zorgvuldig af. Om die afweging te kunnen maken, hebben we zo veel mogelijk informatie over de aangeboden objecten nodig.

Wij verzoeken om de aanbieding per mail of brief te sturen naar de afdeling Collectiebeheer, inclusief één of meer goede foto’s en antwoord op de volgende vragen:
• Wie is de maker van het object?
• Is het stuk gedateerd en gesigneerd?
• Staan er merken/stempels e.d. op het object?
• Hoe en wanneer is het object in uw bezit gekomen?
• Wie waren eerdere eigenaren?
• Op welke manier wil je het object overdragen aan het Centraal Museum (bijvoorbeeld als schenking, langdurig bruikleen, verkoop. In geval van verkoop graag vraagprijs vermelden)?

Wanneer wij bovenstaande gegevens ontvangen hebben, krijg je van de afdeling Collectiebeheer bericht over het besluit. Omdat het Conservatorenoverleg maar eens in de maand plaatsvindt en we zorgvuldig te werk willen gaan, kan het enkele weken duren voordat je een reactie krijgt.

NB: Breng nooit zonder afspraak objecten naar het museum. Deze worden niet in ontvangst genomen.

Contact

Centraal Museum
Afdeling Collectiebeheer
Postbus 2106
3500 GC Utrecht
email: collectiebeheer@centraalmuseum.nl
telefoon: +31 (0)30 2362362