Utrecht Manifest presenteerde met de tentoonstelling 'Unresolved Matters' niet alleen een historische of hedendaagse visie op het sociale, maar stelde gelijktijdig de vraag waarom de getoonde objecten als exemplarisch worden opgevat voor een bepaalde sociale visie.
'Unresolved Matters' toonde drie invloedrijke visies op ideale leef- en woonruimten en de rol van kunstenaars, vormgevers en architecten hierin aan de hand van onder andere multiples van Joseph Beuys, papieren jurken, Earth Cloth van El Anatsui, radio's uit de jaren '40-'70, glasontwerpen van A.D. Copier en Wilhelm Wagenfeld, filmfragmenten en meer.

Unresolved Matters: Social Utopias Revisited
Vertrekpunt van de tentoonstelling 'Unresolved Matters' was een historisch perspectief op social design, georganiseerd rond een drietal publicaties van Victor Papanek, Sir Ebenezer Howard en Siegfried Giedion, die de implicaties van social design onderzochten. Verschillende visies, utopieën en alternatieve scenario’s, maar ook de respectievelijke effecten op mensen en hun leefomgeving werden hierbinnen getoond. De tentoonstelling werd aangevuld met bijdragen van hedendaagse ontwerpers. Zo werden verschillende benaderingen van dit complexe begrip op de scheidslijnen van architectuur, stedenbouwkundige planning, kunst, film, reclame en archief, samengebracht. Maatschappelijk geëngageerde ontwerpers zullen zich met de wereld om hen heen moeten bezighouden en die relatie eindigt niet bij de vormgeving van producten, maar die verhouding is ook gericht op thema’s als gezondheid, opvoeding, milieu en maatschappelijk zinvolle communicatie.

Utrecht Manifest 2009
In het najaar van 2009 vond de derde editie van Utrecht Manifest plaats, de biënnale voor social design. Startpunt vormde het utopisch potentieel van het modernisme, dat dankzij De Stijl juist in Utrecht uitdrukkelijke fysieke en mentale sporen heeft nagelaten. Utrecht Manifest was, na een intensieve onderzoeksperiode, op diverse locaties in Utrecht aanleiding voor verschillende projecten, bijeenkomsten en tentoonstellingen. Het programma en de realisatie was een groepsresultaat en kwam voort uit de verschillende bijdragen van curatoren, ontwerpers, producenten en deskundigen op specifieke terreinen.
Deze editie richtte zich op de vraag hoe de sociale component – in tegenstelling tot een stilistische – van het modernisme vandaag de dag gestalte zou kunnen krijgen. Drukt een dergelijk verlangen zich ook nu nog uit in een typologie van bouwen, van ontwerpen, welke strategieën zijn daarbij voor ontwerpers, kunstenaars, architecten, activisten, politici, opdrachtgevers en vooral ook gebruikers van belang en hoe zou bijvoorbeeld het onderwijs in het verlengde hiervan kunnen worden georganiseerd?
Utrecht Manifest heeft niet gekozen voor een overkoepelend, inhoudelijk perspectief bijvoorbeeld in de gedaante van een thematiek, maar zag allereerst een biënnale zelf als een sociale gebeurtenis en daarmee uitdrukkelijk als een sociale constructie met mogelijk een geheel eigen potentieel. Door dit perspectief binnen elk onderdeel van Utrecht Manifest centraal te stellen werd per keer de vraag gesteld hoe het sociale of eerder nog hoe die specifieke gedaante van het sociale is geproduceerd.

Zie voor meer informatie: www.utrechtmanifest.nl

Documentation

  • Design for the good society [Utrecht Manifest 2005 - 2015], ed. Max Bruinsma [and] Ida van Zijl ; texts Max Bruinsma ... [et al.], NAi Publishers (Rotterdam, 2015), 185 p.
  • Dutch Design Double Magzine, ed. Jessica Gysel, Pip Farquharson, Dutch Design Double Organization ([S.l], 2009), 38 p.
  • Family Matters : das Studio als Modell einer sozial engagierten Designausbiding, Kieran Long, (Kunstforum International, 207, März/April 2011), 114 - 123

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.0FBB5777-970D-446B-982E-238728377C1A

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!