Grafleggingsgroep met drie heilige vrouwen en de hoofden van de apostel Johannes en van Jozef van Arimathea of Nicodemus

Grafleggingsgroep met drie heilige vrouwen en de hoofden van de apostel Johannes en van Jozef van Arimathea of Nicodemus

1/3

This object is now not on display in the museum

Title

Grafleggingsgroep met drie heilige vrouwen en de hoofden van de apostel Johannes en van Jozef van Arimathea of Nicodemus

Artist

Dating

1494

Material and technique

Baumberger kalksteen, sporen van polychromie

Object number

1782

Object type

beeld

Acquisition

schenking 1898

Dimensions

hoogte (heilige vrouw 1) 84.3 cm

breedte 47.5 cm

diepte 30.5 cm

hoogte (heilige vrouw 2) 83.5 cm

breedte 37.5 cm

diepte 29 cm

hoogte (heilige vrouw 3) 84 cm

breedte 43 cm

diepte 26.5 cm

hoogte (apostel Johannes) 20.6 cm (hoofd)

breedte 18 cm

diepte 18 cm

hoogte (Jozef v. Arimathea) 44 cm (hoofd)

breedte 34 cm

diepte 21.5 cm

What

De Bilt, klooster Oostbroek (herkomst)

De Bilt (provincie Utrecht)

When

Bisschoppelijk Utrecht 695-1528

More of the same motif

heilige vrouw, Johannes, apostel/evangelist, Jozef van Arimathea of Nicodemus

Remarks

Afkomstig van het 'Heilige Graf' in de kapel van het voormalig Vrouwenklooster van Oostbroek, De Bilt. Gevonden op het terrein van het buitengoed Het Klooster van baron van Boetzelaar, later het terrein van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Volgens de Kroniek van Henrica van Erp, abdis van Oostbroek (1503-1548), werd het 'heylich Graff' in opdracht van Maria Gruyters, priorin van de abdij, in 1494 in de kloosterkerk geplaatst en door wijbisschop Jan van Riet gewijd (zie Klinckaert 1997, p.101)

Documentation

  • Adel en ridderschap in Utrecht, Renger E. de Bruin, (Zwolle, 2023), p. 162, afb. z/w, r.o.

  • Beelden uit Utrechts gouden Middeleeuwen. De collectie beeldhouwkunst, Jan W. Klinckaert, (Museumtijdschrift [Vitrine], 7; 12, 1999-11), 34-38, p. 37, afb. in kleur

  • Beelden uit een bisschopsstad : Utrechtse beeldhouwkunst uit de middeleeuwen en de renaissance, tekst en samenst. J.W. Klinckaert, (Utrecht, 1994), nr. 2, met afb.

Exhibitions

  • De wereld van Utrecht. Topstukken uit vijf collecties, Centraal Museum, Utrecht, 2016 - 2022

  • Made in Utrecht. Meisterwerke mittelalterlicher Bildhauerkunst 1430-1530, Suermondt-Ludwig-Museum, Aken, 2013

  • Ontsnapt aan de beeldenstorm, Museum Catharijneconvent, Utrecht, 2012 - 2013

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.AC5C8531-91D2-458D-9D57-1074B1299610

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!