Het werk van de tekenaar en graficus Tom Eyzenbach (Utrecht, 1951) stond in 1982 centraal bij een overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum. In de begeleidende folder werd hij omschreven als "een vlijtig kunstenaar, die zich op een bijna fanatieke wijze in zijn kunst verdiept. Hij is nog jong, maar al meet dan tien jaar intensief aan het werk. Zijn manier van tekenen is heel trefzeker en technisch perfect. Met klassiek middelen van de tekenkunst (...) heeft hij een vormentaal ontwikkeld, die zijn eigen-aardige visie op de wereld vlekkeloos overbrengt."

In 1980 verwierf het Centraal Museum een achttal etsen met als onderwerp 'de fiets', ontstaan in de periode dat hij werkte voor de voorloper van de Fietsersbond.