In 1951 schreef het Centraal Museum een prijsvraag uit voor Utrechtse scholieren. De opdracht was: "Maak van eenvoudige materialen een expressieve en artistieke pop".

Prijswinnaars waren Anneke Doedens (Gem. Lyceum, categorie 11-13 jaar), Nelly Nix (Gem. HBS, 14-16 jaar), Wil van der Pal (Bonifaciuslyceum, 17-19 jaar) en Loes Busman (Kweekschool voor kleuteronderwijzeressen, 20 jaar en ouder). Verder waren er tweede en derde prijzen en eervolle vermeldingen.

Bij de prijsuitreiking constateerde mej. Dr. M.E. Houtzager, directrice van het Centraal Museum: "Heel gewone kinderen van gewone scholen hebben dingen vervaardigd, die ongewoon en origineel zijn." Wethouder Van der Vlist meende: "De jonge mensen moeten ook begrijpen, dat hun uitingen voor ons allen van belang zijn." Een uitspraak die geen eeuwigheidswaarde bleek te hebben.

Documentatie

  • Poppen uit de lappenmand : Centraal Museum, Centraal Museum (Utrecht, [1951]) ([12] p.)

Collectie in deze tentoonstelling

  • In deze tentoonstelling waren geen objecten uit de collectie van het Centraal Museum te zien

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit tentoonstelling? Laat het ons weten!