Onderwijsvisie Stichting Centraal Museum

Stichting Centraal Museum ontwikkelt voor alle leerlingen uitdagende onderwijsprogramma’s voor het Centraal Museum, het Rietveld Schröderhuis en het nijntje museum bij tentoonstellingen en collectiepresentaties. Uitgangspunt in de programma’s is dat beeldende kunst en vormgeving de leerlingen helpen hun leefomgeving en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Dat doen we door te (leren) kijken, in gesprek te gaan, (spelenderwijs) te doen en te oefenen.

Voor de uitwerking van deze visie lieten we ons inspireren door het werk Shading Monument for the artist van Cevdet Erek.

Cevdet Erek, Shading Monument, 2017

Shading Monument for the artist van Cevdet Erek

Dit kunstwerk hangt prominent in de entreehal en is het eerste werk waarmee de bezoeker in aanraking komt. De tekst luidt: 

"In honor of countless people who left their homelands to create freely in the heroic struggle for art. Many felt alone, isolated and like losers, but never surrendered. Their example inspired the world."

Dit kunstwerk is een ode aan het kunstenaarschap en de daarmee verbonden eigenschappen als lef, onzekerheid en doorzettingsvermogen en staat ook voor de mentaliteit die kunstenaars moeten hebben om risico’s te nemen, te ontdekken en zo de wereld te inspireren.

Wij vinden dat de inhoud van dit kunstwerk exact aansluit op wat er van leerlingen wordt verwacht in het huidige onderwijs. Eigenschappen als lef en doorzettingsvermogen én de zogenaamde ‘21e-eeuwse vaardigheden’ liggen daarom aan de basis van al onze onderwijsprogramma’s.

In elk programma stimuleren wij de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch denken; creatief denken; probleem oplossen; communiceren; samenwerken; sociale en culturele vaardigheden.

Nieuwsbrief Educatie

Blijf op de hoogte van de onderwijsprogramma's van Stichting Centraal Museum.  

Aanmelden nieuwsbrief