1. De door het museum ter beschikking gestelde persfoto's mogen alleen worden gebruikt als steunillustratie in besprekingen van de bijbehorende activiteit etc. in het Centraal Museum.
  2. Bij persfoto's van tentoonstellingen is het slechts toegestaan om gedurende de looptijd van de tentoonstelling het beeldmateriaal te gebruiken voor het onder punt 1 genoemde doel.
  3. Het museum dient bij gebruik altijd te worden vermeld, vermelding van het volledige bijschrift is wenselijk. Indien door het museum bekend gemaakt, dient ook de fotograaf te worden vermeld
  4. Het museum stelt het beeldmateriaal onder de genoemde voorwaarden ter beschikking. Bij kunstwerken van makers die nog geen 70 jaar geleden zijn overleden kunnen echter nog auteursrechten rusten bij anderen dan het museum. Alvorens het door het museum ter beschikking gestelde materiaal openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen dient u toestemming te vragen aan de rechthebbenden. De werken van bij Pictoright aangesloten makers zijn niet vrij van auteursrechten. Gebruikers moeten indien van toepassing contact opnemen met Pictoright om de toestemming vooraf te regelen.
  5. Duplicatie en commercieel gebruik van het beeldmateriaal zijn niet toegestaan. U kunt voor deze doeleinden beeldmateriaal aanvragen bij de afdeling beelddocumentatie. Kijk hier voor meer informatie.
  6. Het museum stelt haar materiaal met zorg samen maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw hard- of software na downloaden van materialen van zijn site.
  7. Het museum behoudt het recht om deze voorwaarden te herzien.