Het Centraal Museum is het oudste stadsmuseum van Nederland. Een museum van wereldklasse met sterke Utrechtse wortels. De missie van het museum is om de blik van de bezoeker te verruimen door kunst en cultuur. Dat is de leidraad in alles wat we doen. Onze collectie beeldende kunst, design, mode en stadsgeschiedenis is altijd de basis. De collectie vormt de rijke bron die leidt tot tentoonstellingen en activiteiten. De collectie geeft de mogelijkheden om onze bezoekers nieuwe perspectieven te bieden die vaak een link hebben met de actualiteit. Om die missie te behalen, hebben we een aantal kernwaarden opgesteld.

Verbindend, toegankelijk en betrokken

Ons museum is een ontmoetingsplaats voor iedereen, los van achtergrond, kleur, sociale klasse, gender, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en/of lichamelijke beperkingen. Zo dragen we bij aan een inclusievere maatschappij. We streven samen met langdurige partners, zoals bewoners, gemeente, steungevers en kunstenaars, naar een meerstemmig museum in organisatie, tentoonstellingen en publieksprogramma’s. Lees hier meer over ons statement Inclusie en diversiteit en onze activiteiten op het gebied van inclusie en diversiteit.

We willen daarnaast drempels verlagen voor bezoekers die als gevolg van een lichamelijke beperking of om andere redenen minder snel een museum kunnen bezoeken. Zo organiseren we speciale programma’s voor bijvoorbeeld ouderen met dementie of mensen met een gezichtsbeperking. Voor bezoekers die minder te besteden hebben, bieden we in samenwerking met de U-pas gratis toegang. En waar taal een barrière vormt, ontwikkelen we taalcafés.

Ambitieus, deskundig en verrijkend

Van de vormgeving tot onze bruiklenen, van onze samenwerkingen tot de communicatie: we willen in alle opzichten toonaangevend zijn.

Het team van het Centraal Museum is expert in het verwerven en conserveren van de collecties en het presenteren van en vertellen van verhalen over beeldende kunst, design, stadsgeschiedenis en mode. Daarin worden we versterkt door de kennis van professionele partners uit de Kenniscentrale waarmee we geregeld samenwerken. Vanuit hun perspectief kunnen we nieuwe inzichten bieden en kennis die we zelf niet in huis hebben. Zo kunnen we je nog meer informatie over (de context van) onze collectie bieden.

Met deze kennis kunnen we meerdere invalshoeken bieden in de verhalen die we vertellen. Dat zet aan tot denken en stimuleert de verbeeldingskracht. We willen de bezoekers niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart raken.

In de statuten lees je meer over de kerntaken van het museum.

Documenten Stichting

Statuten stichting Centraal Museum (PDF)
Akte van oprichting (PDF)