Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop voor het Museumhotel en uitbreiding van het nijntje museum vastgesteld. De eigenaar van het voormalig Altrecht-pand op de Lange Nieuwstraat, VORM Ontwikkeling B.V. (VORM), heeft bij de gemeente een voorstel ingediend om in het pand een Museumhotel te realiseren. Dit betekent dat een volgende stap is gezet in het realiseren van uitbreiding van het nijntje museum in de binnentuin. Door de uitbreiding kunnen jaarlijks meer mensen het museum bezoeken. Dit is nodig omdat de bezoekersaantallen van het nijntje museum al sinds de opening in 2016 alle verwachtingen overtreffen. Ook kan het museum professioneler voorzien in faciliteiten zoals garderobe, toiletten, een bezoekerscafé en een volwaardige theaterzaal.

VORM gaat het monumentale pand aanpassen. In het nieuwe pand realiseert hotelexploitant Prem Group een bijzonder hotelconcept: een Museumhotel met maximaal 84 themakamers van ‘Utrechtse iconen’, zoals Rietveld en de Stijl. Er komen (wisselende) exposities in het hotel. In samenwerking met het Centraal Museum kunnen er evenementen worden georganiseerd en arrangementen aangeboden. Het rijksmonument aan de Lange Nieuwstraat krijgt hiermee een duurzame herbestemming en er ontstaat een nieuw hofje aan de binnenzijde van de Lange Nieuwstraat.