We zijn trots en blij met het positieve advies van de Raad voor Cultuur aan het Ministerie van OC&W in het kader van de Rijkssubsidie binnen binnen de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024. De Minister bekrachtigt de voorstellen op basis van een positief advies; in dit geval gaat het om 250.000 euro per jaar in de periode 2021-2024.

De Raad voor Cultuur concludeert dat het Centraal Museum helder verwoordt welke koers het de komende jaren gaat varen en meldt in het advies: ‘Het museum wil een belangrijke rol spelen in de eigen stad, waarbij zij een breder publiek op een laagdrempelige manier kennis laat maken met kunst.’ De raad geeft aan er vertrouwen in te hebben dat het Centraal Museum, onder andere met behulp van de KennisCentrale en de Stadsredactie, een vernieuwende programmering zal bieden.’

De raad is enthousiast over de KennisCentrale. Dit adviesorgaan zal bestaan uit experts, wetenschappers, kunstenaars en historici met diverse achtergronden die met het museum meedenken en kunstenaars, ideeën en invalshoeken aandragen. De KennisCentrale wordt onder andere betrokken bij de nieuwe collectieopstelling die het museum in 2022 presenteert.

Ook is de raad positief over de Stadsredactie, die in het leven wordt geroepen om de band met bewoners in de Utrechtse wijken te versterken. Met de Stadsredactie geeft het museum een podium aan bewoners om hun verhaal en visie te delen.

De doelgroepen die het museum met het programma DeCentraal wil bereiken, zoals kansarme bewoners uit de stad en jongeren met een migratie-achtergrond, vindt de raad goed passen bij de ambities. Bart Rutten, artistiek directeur: ‘We zijn trots en blij. Het museum heeft volgens de raad op een vernieuwende manier nagedacht over de wijze waarop het een inclusiever publiek wil bereiken, met een blik verruimend programma. We voelen ons groots met zulke lovende woorden en ervaren dit als een duw in de rug in deze uitdagende tijd.’