Op 26 juni 2019 is een volgende stap gezet in de verbouwingsplannen voor het nijntje museum. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht heeft het startdocument vastgesteld voor uitbreiding van het museum en voor een Museumhotel in de Lange Nieuwstraat.

“Het nijntje museum is een van de belangrijkste culturele trekkers van Utrecht en wil graag uitbreiden, omdat de bezoekersaantallen stijgen,” zegt Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum. “Daarnaast kunnen we zo onze ambities, zoals de realisatie van het nijntje theater en een bezoekersrestaurant realiseren.” Het Centraal Museum verzorgt zelf de financiering. Mercis, dat wereldwijd de rechten van Dick Bruna beheert en tevens de boeken uitgeeft, draagt een miljoen euro bij aan de verbouwing. Ook de deelnemers van de BankGiro Loterij dragen een miljoen euro bij.

Aan de achterzijde van het gebouw in de Lange Nieuwstraat komt nieuwbouw in de plaats van het huidige pand: een paviljoen voor het nijntje museum en een paviljoen voor het Museumhotel. Deze zullen aansluiten bij het karakter van de bestaande bouw. Het beschermde stadsgezicht van het gevelbeeld aan de kant van de Lange Nieuwstraat blijft behouden, terwijl het pand wordt verduurzaamd.

Het hotel aan de Lange Nieuwstraat gaat een structurele samenwerking aan met het Centraal Museum. Utrecht krijgt er de komende drie jaar 15 tot 21 hotels bij met in totaal 1500 tot 1800 bedden. De plannen voor het Museumhotel vallen daar ook onder.

Het hotel krijgt maximaal 84 kamers. Eigenaar VORM Ontwikkeling neemt samen met Bouwinvest Dutch Institutional Hotel Fund N.V. het initiatief voor het plan.