Vanaf april 2019 is nieuw werk van Jessica Stockholder te zien aan de Croeselaan. Stockholder kreeg van de gemeente de primeur om de wisselplek aan de kop van het Beeldenpark Croeselaan in te vullen. Met haar werk, getiteld Assist: Rider is het Beeldenpark Croeselaan voltooid.

Assist: Rider

Assist is een serie kunstwerken van Stockholder, waarbij zij haar eigen werk aan een ander object of kunstwerk bevestigt voor ondersteuning. Daarmee geeft zij uiting aan onderlinge afhankelijkheid en doorlopende relaties, ook daar waar je het wellicht niet zou verwachten. Stockholder heeft in het Beeldenpark Croeselaan een Assist geplaatst tussen de sculptuur Menselijke ontmoeting van Paul Kingma en Groot Gezadeld Paard van Hans Wimmer. Het gaat om een tijdelijke toevoeging. “Assist: Rider reageert op de locatie van de Croeselaan en de andere sculpturen en de beweging van voetgangers en auto’s. De betekenis van een kunstwerk verandert altijd in relatie tot de context. Deze tijdelijke samenvoeging van de drie werken vestigt daar de aandacht op. Met de Assist laat ik zien dat iedere kunstenaar voortbouwt op het werk van andere kunstenaars. Het gaat ook over de talloze manieren waarop de inwoners van deze groeiende stad op elkaar rekenen en elkaar helpen.” aldus Stockholder. Na een jaar krijgt een andere kunstenaar op de wisselplek de ruimte om voor één jaar op deze plek een actueel werk te maken.

Beeldenpark Croeselaan

Bij de herinrichting van de Croeselaan was verduurzaming en circulair bouwen het uitgangspunt van de gemeente. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de Croeselaan of de directe omgeving. In het ontwerp van de laan zijn fiets- en autoverkeer gescheiden. Er zijn brede voetgangersstoepen en meer groen. In de groene middenberm ligt het nieuwe beeldenpark. De kunstwerken zijn afkomstig uit de collectie van de gemeente Utrecht en van de Rabo Kunstcollectie. In het beeldenpark staan werken van Jeanot Bürgi, Alicia Framis, Liam Gillick, Christian Jankowski, Paul Kingma, Fernando Sánchez Castillo, Jessica Stockholder en Jos Wong Lun Hing. Deze sculpturen stonden eerder op andere plaatsen in de stad, waar ze na herinrichting van de openbare ruimte niet terug geplaatst konden worden.