Centraal Museum Utrecht heeft na een aanbesteding BAM geselecteerd voor het technisch beheer van en onderhoud aan het Centraal Museum en een aantal gebouwen dat daarbij hoort, zoals het nijntje museum en het depot. Maandag 11 februari ondertekenden Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum, en Erik de Ruiter, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek, de overeenkomst. Het contract heeft een looptijd van vier jaar en kent de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Het Centraal Museum is het oudste stedelijk museum van Nederland en bevindt zich in de Utrechtse binnenstad in een voormalig klooster. Ook in andere gebouwen zoals het nijntje museum en haar depot heeft het Centraal Museum kunstcollecties onder strenge klimaatcondities in bezit. BAM is in staat deze condities te waarborgen en onderhoudsactiviteiten uit te voeren met een minimum aan overlast voor het museum en haar bezoekers.

BAM voert het beheer en onderhoud op een duurzame en, bij voorkeur, circulaire wijze uit. Zo draagt BAM bij aan de duurzaamheidsambities van het Centraal Museum dat reeds het internationale keurmerk Green Key Gold voor duurzame museumlocatie bezit. Als onderdeel van de opdracht adviseert BAM ook bij het verlengen van de technische levensduur van de te onderhouden gebouwen en installaties.

 “We zijn er trots op dat we het Centraal Museum mogen ondersteunen bij het cultureel versterken van de stad Utrecht”, stelt Erik de Ruiter, directeur BAM Bouw en Techniek – Regio Midden. “Wij zorgen er graag voor dat de installaties van de museumgebouwen klaar zijn voor de toekomst zodat het museum zich kan richten op haar kerntaken.” Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum: “We werken graag samen met vooraanstaande partners en zijn blij dat BAM bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van het Centraal Museum.”

Bordewijk De Adviseurs heeft in opdracht van het Centraal Museum de Europese aanbesteding begeleid, de inventarisatie van benodigd onderhoud verricht en de onderhoudsovereenkomst opgesteld.