Het Centraal Museum neemt vanaf het voorjaar van 2022 de taak op zich om op de eerste verdieping van Landhuis Oud Amelisweerd, met de genereuze steun van de Hartwig Art Foundation, twee solotentoonstellingen per jaar te organiseren. Het programma zal zich richten op gerenommeerde, nog levende Nederlandse kunstenaars die duidelijk hun sporen hebben verdiend in Nederland en daarbuiten.

Komend najaar volgen meer details, waaronder de namen van de kunstenaars die in 2022 aan bod zullen komen.

Het Centraal Museum heeft een lange geschiedenis met Oud Amelisweerd. Van 1989 tot 2012 had het museum deze fraaie locatie tot haar beschikking, nadat het middels een kraakactie door het museumpersoneel was veiliggesteld van mogelijke verminking door projectontwikkelaars. Meermaals heeft het toen ook onderdak geboden aan exposities van hedendaagse kunstenaars. Het museum werkt hierin nauw samen met Stadsherstel Utrecht, voor de komende tien jaar de erfpachter van het landhuis.

Website Landhuis Oud Amelisweerd

Beeld: André Russcher