Foto Rome .JPG

Rome    ———

Rome is begin zeventiende eeuw, tezamen met Napels, het culturele centrum van Europa. Het is de stad waarover de Vlaamse schrijver en kunstschilder Karel van Mander al in 1604 in zijn Schilder-boeck schrijft: “Daer is oock eenen Michael Agnolo van Caravaggio, die te Room wonderlijcke dinghen doet.”