Dirck van Baburen - De graflegging van Christus - 1617-1621.jpg

Dirck van Baburen   ———

Een ander beroemd werk in onze collectie is de ‘Graflegging van Christus’, door Dirck van Baburen. Gedurende zijn korte carrière schildert hij onder meer het altaarstuk voor de Pietàkapel van de kerk San Pietro in Montorio in Rome, dat is geïnspireerd door Caravaggio’s Graflegging. Destijds een altaarstuk in een kerk in Rome, maakt dit werk van Caravaggio nu deel uit van de pauselijke collectie.