12577.jpg

“'t is geen religie, die me leidt en geleid heeft.
't is geen idealisme, dat me dringt.
't is puur egoisme, de realisering van eigen bestaan.”