Sinds 2009 werken de Utrechtse musea samen met zorginstelling AxionContinu om ouderen uit zorginstellingen een leerzame en ontspannen ochtend in het museum te bieden. Inmiddels bestaat het project uit een rondleiding, een creatieve workshop en het Vier het Leven-arrangement voor mensen die nog thuis wonen. De Van Baarenstichting ondersteunt het project en het vervoer wordt geregeld door Connexxion.

Participatie

Het Centraal Museum wil van betekenis zijn voor zoveel mogelijk mensen; ouderen, onderwijs, mensen met een andere culturele of migratieachtergrond, mensen met een beperking, mensen van verschillende opleidingsniveaus. Dit doen we onder andere door langdurige samenwerkingen met verschillende partijen. Vrijdag Museumdag is een van onze participatieprojecten.

Contact

Wil je meer informatie over Vrijdag Museumdag? Bekijk hier de website van Utrecht Museumdag of neem contact op met Steffie Maas, medewerker Educatie & interpretatie: smaas@centraalmuseum.nl.