Het museum biedt rondleidingen aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor dove en slechthorende bezoekers en hun vrienden en familieleden. Hiervoor werken we samen met Stichting IN Gebaren. De rondleidingen worden gegeven door een dove gids en ondersteund door een stemtolk.

Participatie

Het Centraal Museum wil van betekenis zijn voor zoveel mogelijk mensen: ouderen, mensen met verschillende culturele achtergronden, mensen met een beperking en mensen van verschillende opleidingsniveaus. Dit doen we onder andere door langdurige samenwerkingen met verschillende partijen. Museum in Gebaren is een van onze participatieprojecten.

Actuele rondleidingen worden aangekondigd in de agenda.

Contact

Wil je meer informatie over Musea in Gebaren? Neem dan contact op met Steffie Maas, Medewerker Educatie & Interpretatie: smaas@centraalmuseum.nl of 030-2362328.

Keurmerk MIG 2023_web.png