Het museum biedt rondleidingen aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor doven en slechthorenden. Hiervoor werken we samen met Musea in Gebaren. De rondleidingen worden gegeven door een dove gids en ondersteund door een stemtolk.

Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden. Er zijn inmiddels 15 musea in Nederland die programma's aanbieden in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Bij het Centraal Museum zijn drie dove gidsen werkzaam.

Participatie

Het Centraal Museum wil van betekenis zijn voor zoveel mogelijk mensen: ouderen, mensen met een andere culturele of migratieachtergrond, mensen met een beperking en mensen van verschillende opleidingsniveaus. Dit doen we onder andere door langdurige samenwerkingen met verschillende partijen. Museum in Gebaren is een van onze participatieprojecten.

Actuele rondleidingen worden aangekondigd in de agenda.

Contact

Wil je meer informatie over Musea in Gebaren? Neem dan contact op met Eveline Reeskamp, Coördinator Educatie & Interpretatie: ereeskamp@centraalmuseum.nl of 030-2362328.

MIG.png