Visschep

Visschep

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Visschep

Vervaardiger

Gregorius van der Toorn (Den Haag 1715 - 1768 Den Haag)

Datering

1760

Materiaal / Techniek

zilver

Inventarisnummer

5318

Objectnaam

bestek, visschep

Verwerving

overdracht 1926

Afmetingen

lengte 35 cm

breedte 13 cm

gewicht 208 gr

gehalte

Opschriften / merken

 • keurmerk op achterzijde steel : Den Haag (ooievaar)

 • provinciale keur op achterzijde steel : provinciale keur Hollandse leeuw

 • jaarletter op achterzijde steel : O (O=1760)

 • meesterteken op achterzijde steel : G.T in een ovaal

 • wapen op achterzijde steel (gegraveerd): het wapen van de Staten van Utrecht

Geassocieerd onderwerp

provinciebestuur (Utrecht) (provincie Utrecht)

Geassocieerde periode

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Opmerkingen

Afkomstig van de inboedel van het voormalig Utrechts Statenjacht (na 1801 Stadsjacht). De geschiedenis van de Utrechtse Statenjachten begint op 13 december 1664, wanneer de Haer Edelmogende Heren besluiten `omme te doen maken een bequaem jacht omme geemployeert te worden te water ten dienste van Haren Ed: mo: off derselver Gecommitteerden...'. Het vaartuig werd in de achttiende eeuw voornamelijk gebruikt voor het schouwen en beveiligen van de binnenwateren, voor vervoer van Heren Gedeputeerden en hun commissies en voor vermaak en spelevaren van particulieren die het jacht konden huren (zie: A. Graafhuis, 'Statenjachten en stadsjacht van Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht (1960), p.144-145). In 1758 werd het vaartuig vervangen door een nieuw jacht. Aan het eind van de eeuw besloten de Statenleden dit weer te verkopen en een ander jacht aan te schaffen. Vanwege de hoge kosten werd dit jacht van de hand gedaan en op 14 februari 1801 werd de stad Utrecht de nieuwe eigenaresse. De inboedel werd apart aangekocht. Voor het zilverwerk betaalde de stad ruim 555 gulden (Graafhuis 1960, pp.150-151). Vanaf 1703 bleef van de Statenjachten allerlei tafelzilver bewaard (zie inv. nrs. 5319, 5320, 5321/001-002, 5322/001-014, 5324/001-006, 5325/001-006, 5326/001-002, 5327/001-006 en 5328).

Documentatie

 • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1403-2891], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 1649

 • Edele en onedele metalen. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht [edele metalen cat. nr. 1-250], Louise E. van den Bergh-Hoogterp; B. Dubbe, (Utrecht, 1997), p. 309, cat. nr. 132 met afb.

 • Guide du Musée Central Utrecht 1950, (Utrecht, 1950), p. 17

Tentoonstellingen

 • Zilver, Centraal Museum, Utrecht, 1972

 • Stedenspiegel, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, 1964

 • Gedekte tafels met zilver uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, Centraal Museum, Utrecht, 1937

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.50646EE9-1625-4A1E-922C-8EC7AF1C5A1A

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!