Rekenpenning Utrecht

Rekenpenning Utrecht

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Rekenpenning Utrecht

Vervaardiger

Datering

1579

Materiaal / Techniek

messing, geslagen

Inventarisnummer

1432

Objectnaam

rekenpenning

Verwerving

onbekend voor 1878

Afmetingen

diameter 2.9 cm

Opschriften / merken

  • omschrift keerzijde : DIFFICILE . [ster] . RVMPITVR . [ster] .

  • omschrift voorzijde : 1579 . PROME . QUOD . IN . TE . EST .

  • opschrift keerzijde : O T

Geassocieerd onderwerp

financiewezen (Utrecht) (sociaal-economisch)

Geassocieerde periode

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Opmerkingen

Op de voorzijde een pelikaan die haar jongen met het bloed uit haar borst voedt. Op de keerzijde een passer, kromstaf en zwaard, bijeengehouden door een ketting met slot, op een cirkel met schildje met kruis. De voorstelling schijnt betrekking te hebben op het verdrag tussen de geestelijkheid en de burgerij over de verdeling van de Utrechtse kerken tussen katholieken en protestanten in 1579, maar duidt wellicht ook op de leden van de Staten van Utrecht, namelijk geestelijkheid, adel en steden. Zie Van Loon, Nederlandsche Historiepenningen, deel I, p. 266. Reken- of legpenningen zijn penningen die bij het maken van becijferingen als telfiche werden gebruikt. Met name werden zij gebruikt bij het opnemen van rekeningen van rekenplichtige ambtenaren.

Documentatie

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 2865

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1878], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1878), cat. nr. 1880

  • Catalogus van het Museum van Oudheden [1904], door S. Muller Fz.. S. Muller Fz., (Utrecht, 1904), cat. nr. 3085

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.0D9D4E1D-B320-4F2F-9D82-D82550B8AC3D

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!