Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de vroedschap van Utrecht

Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de vroedschap van Utrecht

1/2

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de vroedschap van Utrecht

Vervaardiger

Datering

1702 (gedrukt ca. 1708)

Materiaal / Techniek

gravure en ets, ingekleurd, op papier

Inventarisnummer

10686

Objectnaam

prent, ets

Verwerving

bruikleen 1990 (bruikleen uit particuliere collectie)

Afmetingen

hoogte 63.5 cm

breedte 53.4 cm

Opschriften / merken

  • opschrift m.b. : NAMEN EN WAPENEN DER EDD: ACHTBARE /-/ HEEREN RADEN IN DE VROEDSCHAP // DER STADT UTRECHT ZEDERT DEN IARE 1618 /-/ BY DEN HEERE STAD-HOUDER OP VOOR GAENDE // NOMINATIE VANDE VROEDSCHAP. UYT EEN /-/ DUBBELT GETAL GE-ELIGEERD.

  • opschrift r.b. : Gedruckt // t' Utrecht // by C: Specht // Ao: 1702. /-/

  • opschrift en wapen : vijf rijen (4 x 21, 1 x 20) familiewapens, met daarboven de namen van de vroedschapsleden met de jaartallen (1618 tot 1650) waarin zij aangesteld zijn. De leden die burgemeester zijn geweest hebben links van hun familiewapen een hoofdletter B en een getal dat aangeeft hoeveel keer zij tussen 1618 en 1651 in die functie benoemd zijn

  • opschrift m. : Dese volgende Heeren Raden syn door de Vroetschap verkoren. In Conformité vande Ordre en forme daar op gearresteert den 24. May 1651. /-/

  • opschrift en wapen : drie rijen (1 x 19, 1 x 18, 1 x 14) familiewapens, met daarboven de namen van de vroedschapsleden met de jaartallen (1651 tot 1671) waarin zij aangesteld zijn. De leden die burgemeester zijn geweest hebben links van hun familiewapen een hoofdletter B en een getal dat aangeeft hoeveel keer zij tussen 1651 en 1674 in die funktie benoemd zijn

  • opschrift m. : De Heeren Raden bij sijn Hoogheijt als Erf Stad Houder der provincie van Utrecht volgens het Reglement gearresteert den 16. April 1674. van tijd tot tijd aengestelt: /-/

  • opschrift en wapen : zes rijen (5 x 21, 1 x 5 + 2 getekende) familiewapens, met daarboven de namen van de vroedschapsleden met de jaartallen (1674 tot 1708) waarin zij aangesteld zijn. De leden die burgemeester zijn geweest hebben links van hun familiewapen een hoofdletter B en in enkele gevallen een getal dat aangeeft hoeveel keer zij tussen 1674 en 1697 in die functie benoemd zijn

Geassocieerd onderwerp

bestuurders (Utrecht) (bestuur)

Geassocieerde periode

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Motief

heraldiek, wapenkaart

Opmerkingen

Op deze wapenkaart, die 1702 gedateerd is, staan de familiewapens en de namen van de Utrechtse vroedschapsleden die tussen 1618 en 1708 werden aangesteld. Daar het laatste vroedschapslid wiens gegraveerde wapen op de kaart staat afgebeeld op 2 maart 1708 werd aangesteld en de eerste wiens wapen niet gegraveerd is op 2 oktober van datzelfde jaar werd gekozen, lijkt het aannemelijk dat deze staat van de wapenkaart niet uit 1702 dateert, maar uit de maanden die liggen tussen 2 maart en 2 oktober 1708. Daar Caspar Specht op de prent alleen vermeld staat als uitgever en niet als vervaardiger, dient de kaart als een anoniem werk beschouwd te worden. Of er ook nog vroegere staten van de kaart bestaan, is niet bekend. Wel lijkt het aannemelijk dat Specht al in 1702 afdrukken van de plaat maakte. De afbeeldingen van de wapens van de twee leden die kort na 2 oktober 1708 werden gekozen zijn later met de hand toegevoegd.

Documentatie

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad, supplement, cat. nr. 1591 2x

  • De Catalogus der schilderijen [1952], (Utrecht, 1952), cat. nr. 994

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.8ED5BA7C-B1E0-464A-852A-F4118DA51FFD

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!