Gedenkpenning Justus van de Boomgaart

Gedenkpenning Justus van de Boomgaart

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Gedenkpenning Justus van de Boomgaart

Vervaardiger

Datering

1663

Materiaal / Techniek

zilver, gegraveerd

Inventarisnummer

10558

Objectnaam

penning, gedenkpenning

Verwerving

aankoop 1950

Afmetingen

diameter 6.4 cm

Opschriften / merken

  • opschrift kz : DE GEDACHTENISSE / DES RECHTVEERDEIGEN / SAL TOT SEGENNINGE SYN: / PROVERBIA . X. V. 7. / GEDENCKT UWER VOORGANEREN / DIE U HET WOORT GOTS GESPR / KEN HEBBEN: VILGT HAER / GELOOVE NA . AENSCHOUWENDE / DE UYTKOMSTE HAERER / WANDELINGE: / HERBREEN. XIII.V7

  • opschrift vz : JUSTUS / VAN DEN BOOGAERT / PASTOR ULTAIECT / PIE IN CHRISTO OBDORMIUIT. / 9/19 APRILIS. AO. 1663 / ICK HEBBE DEN GOEDE / STRYDT GESTREDEN: / 2. TIMOTH. 4.V.7

Geassocieerd onderwerp

hervormden (Utrecht) (religie)

Geassocieerde periode

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Opmerkingen

Justus van de Boomgaart was predikant in Utrecht tot zijn overlijden in 1663. Zie Vroedschapsnotulen:29 Aug. 1653: "Van D. Bogardus van Rotterdam alhier predicant te beroepen".23 Sept. 1653: "D'Heeren Oud-Borgermeester Wyck ende Oud Camraer Nellestijn van Rotterdam gereventeert, deden omstandelijck rapport van t geene aldaer tot noch toe verricht was aengaend t beroep ende versoed van dimissie D. Justi Bogardi tot predicant in desen gehadt".15 Oct. 1653: "D'Heeren Oudt Borgermeester Wyck ende Oud Cameraer Nellestijn van Rotterdam gereverteert, deden rapport vande voltrocken beroepinge ende verkregen dimissie D.Borghardi ende syn haere daer over bedanckt".

Documentatie

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad, supplement, cat. nr. 164 x

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.676F9A3D-3ABB-42BE-A7BB-21A03AFC7197

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!