Missale Trajectense

Missale Trajectense

1/4

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Missale Trajectense

Vervaardiger

Datering

1497 - 1523 (1497 en 1523)

Materiaal / Techniek

met de hand ingekleurde houtsneden, miniaturen en tekeningen op perkament; houtsnede; miniatuur; tekening; getekend

Inventarisnummer

1020

Objectnaam

boek, missaal, incunabel

Verwerving

onbekend voor 1878

Afmetingen

hoogte 32.5 cm

breedte 23.5 cm

Geassocieerd onderwerp

Utrecht, Nicolaikerk (herkomst)

parochies (Utrecht) (religie)

Geassocieerde periode

Bisschoppelijk Utrecht 695-1528

Opmerkingen

Afkomstig van het altaar van het St. Ewoutsbroederschap in de Nicolaïkerk. Uit een inscriptie met wapens en een in een van de houtsneden aangebracht wapen blijkt het werk een geschenk te zijn van mr. Jan Willems, vicaris van de Mariakerk. Achter in het boek is ingevoegd een afschrift van de fundatiebrief van het St. Ewoutsbroederschap in de Nicolaïkerk van dinsdag na St. Thomasdag 1523. In een rekening van de vicarissen-celebranten van St. Marie van 1531 (Het Utrechts Archief) komt voor als overleden Johannes Wilhelmi.

Impressum: Paris, Joha[n]ne[s] Higmanu[s], 1497; Collatie: ill.; 2º

Formele titel: [Missale insignis ecclesie Traiecte[n]sis]

Documentatie

  • Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden in de stad en provincie Utrecht voorhanden, gehouden van wege het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, in de maanden Junij en Julij 1857, te Utrecht, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, (Utrecht, 1857), XII, cat. nr. 32

  • Catalogus van de tentoonstelling "Burger in Utrecht", 16 mei-30 juni 1972, (Utrecht, 1972), cat. nr. 27, p. 9

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1403-2891], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 1467

Tentoonstellingen

  • Van Aalmoes tot AOW, zes eeuwen ouderenzorg in een Nederlandse stad, Centraal Museum, Utrecht, 1996 - 1997

  • Burger in Utrecht, Gemeentearchief Utrecht, Utrecht, 1972

  • Kunstwerk van de maand februari 1966, Centraal Museum, Utrecht, 1966

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.8CA94B72-3971-4ACC-8DC8-0E90908C3AF1

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!