Kopje

Dit object is nu niet in het museum te zien

Titel

Kopje

Vervaardiger

Datering

1772 - 1772 (voor 1772)

Materiaal / Techniek

beschilderd en geglazuurd porselein; beschilderd; geglazuurd; keramiek

Inventarisnummer

10120/001

Objectnaam

Nederlands aardewerk, kop

Verwerving

aankoop 1947

Afmetingen

hoogte kop 4.2 cm

diameter kop 6.7 cm

Opschriften / merken

  • merk ? (in blauw onder glazuur): twee gekruiste zwaarden met vijf bollen

  • inscriptie bij merk (ingekrast): w.v.

Geassocieerd onderwerp

(herkomst) afkomstig van de boedel van mevr. E.S.C. Gompertz-Josephus Jitta

Opmerkingen

De nummers 9458 t/m 9489 betreffen de aankoop van Joodsch Kunstbezit (zie correspondentie met de firma Lipmann Rosenthal te Amsterdam, 1943, 1944 en 1945). De rekingen dezer firma zijn gedateerd 25 aug. 1944. De aankoop van de nummers 9458 t/m 9466 en 9485 t/m 9487 (niet Utrechtsche kunstwerken) geschiedde bij besluit van de Burgemeester en 11 de. 1944 uit de gelden van de verkoop van schilderijen der Romantische school.

De aankoop van de nummers 9467 t/m 9484 en 9488 en 9489 (Utrechtsche kunst) geschiedde bij besluit van de burgemeester van 26 ja. 1945 uit een extra krediet tot aankoop van kunstvoorwerpen uit Joodsch bezit. De aankoop heeft tenslotte niet plaats gehad. De nummers 9467 t/m 9484 zijn door de erven Gompertz aan het museum overgedaan. (zie inv. boek)

oorspronkelijk inv. nr. 9476

Duurzame url

Als u naar dit object wilt verwijzen gebruik dan de duurzame URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.6B329769-74C8-40FC-805D-4B198E99BEBC

Vragen?

Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over dit object? Laat het ons weten!