Sinds 1972 wordt in Utrecht systematisch archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verricht. En dat is geen overbodige luxe in een stad die meer dan tweeduizend jaar geschiedenis kent. Zeker als het gaat over de eerste elf, twaalf eeuwen is het eigenlijk alleen de archeologie die iets over de geschiedenis van de stad kan vertellen. Aanvankelijk werden de vondsten die bij onderzoek uit de bodem kwamen, opgeslagen in het magazijn van de stadsarcheoloog, en konden geïnteresseerde bewoners van Utrecht de voorwerpen alleen tijdens diens spreekuur op dinsdag bekijken.

In 1976 werd de Historische Afdeling van het Centraal Museum nieuw ingericht. Er kwam een vitrine waarin recent gedane vondsten geëxposeerd konden worden. De eerste groep vondsten die op deze manier werd getoond, was afkomstig van een onderzoek in het huis Oude Kamp 7 te Utrecht. Hierin werden twee haardplaatsen en een beerput aangetroffen. Ze dateren alle uit de 17e eeuw. Onder meer haardpotten, pispotten, botten en beenderen en fragmenten van een bekers en drinkglazen waren te zien op een tentoonstelling die van juli tot en met oktober 1976 werd gehouden.

Documentation

  • Vondsten uit Oude Kamp 7, [tekst van T. J. Hoekstra], Centraal Museum (Utrecht, 1976), 8 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.F68C7F39-137F-4676-AB63-BA3511CB554F

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!