Brott staat voor de Utrechtse kunstenaars Otto Hamer (1938) en Birgitte Janssen (1939), die zich indertijd bezig hielden met de vraag op welke manier de beeldende kunst zinvol kan worden aangewend voor maatschappelijke doeleinden. Hun vrije werk, bestaande uit series schilderijen en grafiek, kan gezien worden als een reeks voorstellen in die richitng. "Met systematiese vormontwikkelingen en konsekwent gebruik van heldere en eenvoudige kleuren sluiten Birgitte Janssen en Otto Hamer aan bij de konstruktivistiese traditie die, in hun ogen, de grootst mogelijke objektiviteit en daardoor verstaanbaarheid garandeert." schreef Hoos Blotkamp in de catalogus bij de tentoonstelling in 1979 in het Centraal Museum.

In een toelichting schrijven Hamer en Janssen onder meer: "Wanneer een producent van (beeldende) kunst zich niet tenminste mede tot taak stelt een koppeling met maatschappelijke ontwikkelingen - en met ontwikkelingen binnen de beeldende kunst - tot stand te brengen, dan is er voor hem geen aktuele inhoud meer voorhanden waaraan vormgegeven kan worden. Is er geen aktuele inhoud meer voorhanden, dan is er alleen nog de droom."

Documentation

  • 4 konsepten : Brott : Birgitte Janssen, Otto Hamer, [voorwoord Hoos Blotkamp ; tekst door BROTT], Centraal Museum (Utrecht, 1979), [12] p.
  • Paden naar verwetenschappelijking van kunst en techniek, [tekst door Jan Goedman], (Middelburg, 1979), 5 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.41CA2ACE-08A0-4725-BE47-E2E09DB23AD3

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!