In 1943 hield de Nederlandsche Kunstkring diverse verkooptentoonstellingen in Nederland. Tijdens de opening van een van de exposities wees voorzitter Edmond Wingen erop dat "(...) de volksche gedachten ook op cultureel baan breken. Het is opmerkelijk hoeveel kunst uit Limburg en Brabant tegenwoordig in de groote steden boven den Moerdijk doordringt, hetgeen een bewijs is dat het Zuiden zich meer en meer doet gelden. Deze cultureele uitwisseling met het Noorden des lands kan niet anders dan het cultureele leven ten goede komen. De oogen van hen, die boven den Moerdijk wonen, moeten worden geopend voor de Maaslandsche historie en cultuur, want alleen dan kunnen onze cultureele problemen worden opgelost. Spr. besloot met erop te wijzen dat de Kunstkring Nederland er naar streeft de Nederlandsche kunst in haar verscheidenheid te bevorderen in het belang van een gezonde gemeenschapskunst."

Waarom de afdeling Den Haag exposeerde in Utrecht, is niet bekend. Er werden zes schilderijen verkocht.

bronnen:
Het nationale dagblad: voor het Nederlandsche volk (18 mei 1943)
jaarverslag Centraal Museum 1943

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B050D568-8E67-47E0-BA6E-283B1014BB3E

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!