In het late najaar van 1940 stelde het Centraal Museum zijn zalen open voor het gedenkwaardige gouden jubileum van de Utrechtse 'Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg'. De vereniging was in 1890 opgericht door Marie Muller-Lulofs, haar man (de Utrechtse gemeentearchivaris Samuel Muller) en A.W. Mees, de Amsterdamse wethouder die een groot aandeel had gehad in de oprichting van een gemeentelijk armenhuis. Doel van de vereniging was een eind te maken aan de inefficiënte en willekeurige werkwijze van de particuliere bedeling. Muller-Lulofs zou later de eerste school voor maatschappelijk werk in Nederland helpen oprichten.

De tentoonstelling was ingericht door het bestuur van Armenzorg en de conservatrice van het Centraal Museum, en werd gehouden in de stijlkamers van het museum. Geëxposeerd werden een 400 kunstvoorwerpen die welwillend door particulieren waren afgestaan en ten bate van de vereniging werden verkocht. "Ook was er gelegenheid in andere zalen ververschingen te gebruiken. Deze tentoonstelling, die van 28-30 November heeft geduurd, heeft een ongekend succes gehad, waarmede de kas van Armenzorg zeer is verrijkt."

Op de afsluitende zaterdagmiddag traden onder leiding van Willem van Otterloo een twintigtal leden van het Utrechts Stedelijk Orkest (het USO) geheel belangeloos op in de kapel van het museum.

bronnen:
Liesbeth Bervoets, 'Lulofs, Maria Geertruida (1854-1954)', in Biografisch Woordenboek van Nederland
P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 4, Leiden 1918, blz 960
jaarverslag Centraal Museum 1940 blz 16
Utrechts Nieuwsblad 28 november 1940 blz 7

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.5AF2F261-052D-450A-B007-59DC833B430C

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!