In 1947 loste de toenmalige minister van Sociale Zaken Willem Drees met de Noodwet Ouderdomsvoorziening de ergste problemen op voor ongeveer de helft van de 65-plussers. Tien jaar later trad de Algemene Ouderdomswet (AOW) in werking, waardoor bijna 750.000 ouderen een gegarandeerd inkomen kregen.

Ook in de jaren negentig van de vorige eeuw stond de AOW ter discussie, terwijl in 1997 tegelijkertijd herdacht werd dat vijftig jaar eerder de Noodwet-Drees tot stand was gekomen. Een en ander was voor het Centraal Museum aanleiding voor een tentoonstelling over de ontwikkeling van de ouderenzorg. De situatie in Utrecht diende daarbij als model: uiteenlopende voorwerpen illustreerden de ontwikkeling van gasthuis naar bejaardencentrum.

De tentoonstelling werd op 14 december 1996 onder veel belangstelling geopend door mr.drs. Frits Bolkestein (1933), de toenmalige voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast werd gesproken door Cri Stellweg (1922-2006), schrijfster en columniste, en Johan Stekelenburg (1941-2003), indertijd voorzitter van de vakbeweging FNV.

In het kader van de tentoonstelling werd een aantal activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen en een forumdiscussie over 'ouderenzorg in deze tijd'.

Voor ouderen was een speciaal arrangement ontwikkeld, wat voorzag in vervoer naar het museum, een rondleiding en een videopresentatie en koffie met gebak.

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Utrecht, het Fentener van Vlissingen Fonds, het Fonds Zomerpostzegels/ouderenpostzegels, het K.F. Hein Fonds, de Gravin van Bylandt Stichting Maria-fonds en de Commissie Winstverdeling Reaal Verzekeringen.

Designer

Lies Ros

Documentation

  • 58 miljoen Nederlanders : en hun bejaarden, regie Jan Bosdriesz ; scenario Gerard Soeteman, (1977), 36'16''
  • [AOW : Minister President Drees], (1952)
  • Bejaardenzorg in Utrecht, (Utrecht), 13'30''

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.E1FB48FF-F15A-4617-8C6E-8361E29DB53D

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!