In september 1943 werd de stichting Het Utrechtsch Monumentenfonds opgericht op initiatief van het gemeentebestuur en de vereniging Oud Utrecht. Doel was, kort gezegd, het behoud van het oude stadsschoon. De directrice van het Centraal Museum, jkvr. dr. C.H. de Jonge, werd benoemd tot lid van het stichtingsbestuur.

In 1944 werd een tentoonstelling opgezet om een breder publiek kennis te laten maken met het nieuwe Fonds. In de catalogus bij de tentoonstelling werd direct al de vraag gesteld: "Is het geen dwaze luchtigheid, in dezen tijd een tentoonstelling te houden, die ten doel heeft op te wekken tot meer liefde voor het schoon van onze oude stad en tot een betere zorg voor haar monumenten? De oorlog nadert zijn hoogtepunt en ernstige gevaren voor ons land en voor onze stad zijn niet denkbeeldig. En toch vraagt 'Het Utrechtsch Monumentenfonds' juist nu de belangstelling voor een expositie, die een oproep wil zijn tot breede kringen van onze burgerij, om het proces van verwording en verarming van het historische stadsbeeld te helpen keeren en mee zich in te spannen voor het doen herleven van de oude schoonheid, waar dat nog mogelijk is. Juist nu!"

De tentoongestelde platen, voorwerpen en foto's werden in De Tijd van 19 juli 1944 als volgt gerubriceerd: de schoonheid van ons oude Utrecht (zaal 1): hoe deze werd ontluisterd en geschonden (2); veel ging verloren ... en meestal voorgoed (3 en 4); maar ook werd veel behouden en hersteld (5 en 6); plannen voor verder herstel liggen gereed (7) met onder meer een maquette van hoe de Jacobitoren er na restauratie zou gaan uitzien. "Nu aan ons de keuze: niet zóo (8), maar zóo (9)." Waarbij in zaal 8 onder meer foto's te zien waren van de Bakkerspoort aan de Mariastraat 28, die op instorten stond, en in zaal 9 aandacht was voor de opknapbeurt van het plein achter het stadhuis en het grachtgedeelte bij de Lijnmarkt en de Donkere Gaard.

De tentoonstelling zou oorspronkelijk tot 15 oktober te zien zijn, maar door oorlogsgevaar werd het museum op 7 oktober voor het publiek gesloten.

Documentation

  • Utrechts oude stadsschoon : tentoonstelling van het Utrechtsch Monumentenfonds, Centraal Museum (Utrecht, 1944), 17 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.BAB29BFD-F220-4C67-BF27-247C31FE1598

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!