Aan 'Utrecht op schilderijen' was eigenlijk nooit zo veel aandacht besteed. Vandaar dat besloten werd om in het jaar waarin het Centraal Museum 150 jaar bestond, een tentoonstelling te houden waarop schilderijen te zien waren met afbeeldingen van de stad Utrecht. Hierdoor is duidelijk te volgen hoe schilders gedurende een periode van zes eeuwen de stad hebben gezien en op hun eigen artistieke wijze hebben weergegeven.

Eeuwenlang bood het silhouet van de stad Utrecht tot in de verre omtrek een imposante aanblik. Binnen de stadsmuren was het meer de compacte bebouwing die opviel, dan de monumentaliteit. Vanaf de 15e eeuw hebben zowel Utrechtse als niet-Utrechtse schilders de Domstad of gedeelten daarvan gekozen als onderwerp voor hun werk. Veruit favoriet was de Domtoren, al dan niet vergezeld van een stukje Oudegracht. Ook voor de Utrechtse stadspoorten toonden de schilders veel belangstelling. Maar voor bijvoorbeeld de vele kloosters die Utrecht bezat, bestond vrijwel geen aandacht.

Sommige schilders hebben niet alles even precies weergegeven. Sterker nog: in veel gevallen gingen de kunstenaars een stukje Utrecht zodanig vervormen dat hun schilderijen alleen nog maar gerangschikt kunnen worden onder het kopje 'fantasie'. Op de tentoonstelling was dan ook een gedeelte ingeruimd voor het onderwerp 'Utrecht gefantaseerd'.

Documentation

  • Utrecht op schilderijen : zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht, Jos de Meyere, Kwadraat (Utrecht, 1988), 331 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.1E8A1A1D-DB11-4CBC-8FC4-930729887979

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!