In 1973 en 1974 wijdde het Centraal Museum drie kleine tentoonstellingen aan Utrechtse gods- en gasthuizen. Dat waren door particulieren gestichte liefdadige instellingen die zich met de zorg voor zieken, gebrekkigen of ouden van dagen belastten.

In 1818 waren er nog 22 gasthuizen in Utrecht, maar spoedig daarna werden de meeste opgeheven. Alleen het Bartholomeusgasthuis, gesticht in 1367, heeft zijn functie bewaard.

In de eerste tentoonstelling werden het Catharijnegasthuis, het St. Barbara- en St. Laurentiusgasthuis en het St. Bartholomeusgasthuis belicht. In de tweede expositie kwamen het St. Sebastiaans-, het St. Adriaans- en het St. Juliaansgasthuis aan bod en in de derde werden het St. Anthonius-, het Leeuwenberch- en het Apostelgasthuis behandeld.