De stad Utrecht, met haar lange geschiedenis, bergt in haar bodem een rijkdom aan overblijfselen uit voorbije eeuwen; denk aan funderingen, munten en huisraad. Het opgravingswerk wordt gedaan door archeologische instituten en door amateurs. Sinds 1972 wordt in Utrecht systematisch archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verricht. door de stadsarcheoloog.

Archeologen hebben in Utrecht veel keramiek opgegraven en gerestaureerd. Aardewerk is belangrijk vondstmateriaal door zijn 'onvergankelijkheid': het geeft veel informatie over leven en werken in vroeger eeuwen.

De tentoonstelling Uit scherven opgebouwd, die van 19 december 1981 tot en met 31 januari 1982 in het Centraal Museum werd gehouden, gaf een overzicht van de restauratie van keramiek.

Documentation

  • Uit scherven opgebouwd, restauratie van opgegraven keramiek uit Utrecht, [tekst door A. G. Rauws], Centraal Museum (Utrecht, 1981), [8] p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.77C9DAA1-4B94-454F-A2AC-CC55E3129113

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!