Op 12 maart 2000 opende in zowel het Centraal Museum in Utrecht als het Kröller-Müller Museum te Otterlo een grote overzichtstentoonstelling, gewijd aan het oeuvre van Theo van Doesburg (1883-1931). Het Centraal Museum toonde Van Doesburgs vroege werk tot en met 1922. In deze periode ontdekte hij de abstracte kunst, richtte hij het tijdschrift De Stijl op en probeerde hij zijn ideeën en uitgangspunten in het Bauhaus te verwezenlijken.
In het Kröller-Müller Museum werd zijn werk van 1923 tot en met 1931 getoond, uit zijn dadaïstische en Parijse periode, waarin architectuur een steeds belangrijker plaats innam.

Van Doesburg was actief op het gebied van de beeldende kunst, architectuur en literatuur. Ook was hij een belangrijk kunsttheoreticus. Hij ontwikkelde praktisch en theoretisch de grondslag voor de abstracte kunst en ideeën over de wijze waarop in de nieuwe tijd kunst en leven konden samengaan. Zijn veelzijdigheid heeft hem tot één van de grootste avant-garde kunstenaars gemaakt van de 20ste eeuw.

In beide tentoonstellingen waren sleutelwerken van belangrijke tijdgenoten opgenomen.
De tentoonstellingen waren ontworpen door Kossmann en De Jong, die door middel van enorme foto- en tekstvergrotingen zorgden voor een indringende aanwezigheid van de kunstenaar. Dit werd verhevigd door een geluidslaag, gecomponeerd door Kees Wieringa en hoorbaar in alle zalen met fragmenten van dada-teksten en -muziek.

Er is een oeuvrecatalogus verschenen, uitgegeven door het Centraal Museum en het Kröller-Müller Museum gezamenlijk, waarin het complete werk wordt gedocumenteerd en toegelicht. Aan de catalogus is drie jaar gewerkt.

Zowel in Utrecht als in Otterlo werden lezingen gehouden, waarbij verschillende aspecten van Van Doesburgs werk aan bod kwamen en de context van Van Doesburgs persoon en werk en de avant-garde werd toegelicht.

De Foundation stelde onder de titel 'Doesburg Collection' een concertserie samen rond het werk van Theo en Nelly van Doesburg. De zoektocht van Van Doesburg naar een allesomvattende kunst- en levensbeschouwing stonden in het gehele project centraal. Vanuit diverse muzikale disciplines werd er gereageerd op het werk van Van Doesburg.

De tentoonstellingen kwamen mede tot stand dankzij bijdragen en ondersteuning van Fortis, Bouwfonds Cultuurfonds, Daimler Chrysler, HGIS Cultuurmiddelen (ministeries van Buitenlandse Zaken en OC&W), VSB Fonds, Nederlands Architectuurinstituut, de Mondriaan Stichting, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het Instituut Collectie Nederland, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Stichting Herinneringsfonds Vincent van Gogh, het Prins Bernhard Fonds en Aon Artscope Nederland.

Designer

Kossman en de Jong

Documentation

  • Centraal Museum Utrecht [topstukken; 2020], Voorw. Bart Rutten, Marco Grob, Jacqueline Rutten (prod.), Hans Schopping, Sheila Stafleu, Lotte Bont, Thomas de Bruin (red.), Centraal Museum (Utrecht, 2020), 208 p.
  • De kunstenaar als lopend vuurtje : overzichtstentoonstelling Van Doesburg in Centraal Museum en Kröller-Müller, door Sandra Spijkerman, (Kunstbeeld, 24, 3, maart 2000), 34 - 37
  • Sta op en verander de hele rotzooi, een doc. van Hank Onrust, (2000), 56'10''

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.6463D9C2-3C9F-4487-9042-9F07F8A60114

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!