Restauratie en onderzoek
De tentoonstellingsreeks werd mogelijk gemaakt door Stichting Victor Heiloo, die het Centraal Museum een grote subsidie verleende voor restauratie en materieel-technisch onderzoek. De stichting leverde zo een bijdrage aan kleinere kunsthistorische projecten waarvoor het doorgaans moeilijk is om een beroep te doen op de reguliere subsidiegevende instanties. In totaal 14 schilderijen uit de kerncollectie van het Centraal Museum konden hierdoor worden gerestaureerd en onderzocht. Een aantal van deze werken is geschilderd door Jan van Scorel en tijdgenoten, de andere schilderijen zijn van of toegeschreven aan Hendrick ter Brugghen en andere Utrechtse caravaggisten. In elke tentoonstelling werd een kunsthistorisch vraagstuk aan de orde gesteld en kreeg de bezoeker inzage in de onderzoeksmethoden.

16de-eeuwse stichters in een 17de-eeuws schilderij
Het schilderij dat in deze vierde editie van de reeks centraal stond, dook in 1956 op in de Haagse kunsthandel en werd in 1987 aangekocht door het Centraal Museum. Dankzij een uitvoerige restauratie, mogelijk gemaakt door Stichting Victor Heiloo, was het werk in 2005 voor het eerst sinds de aankoop in 1987 in het Centraal Museum te zien. Opvallend is de combinatie van het kruisigingtafereel, dat een kopie is naar een werk van Ter Brugghen in het Metropolitan Museum in New York, en de portretten van de familie van Adriaen Willemszn. Ploos, die als stichters zijn afgebeeld. In het onderzoek dat na verwerving door een aantal specialisten is uitgevoerd, stond de vraag centraal waarom en voor wie een dergelijk schilderij is vervaardigd. De afgebeelde stichters waren immers op het moment van de opdracht al lang overleden, en hun 16de-eeuwse kostuums wijken stilistisch af van de 17de-eeuwse compositie van de kruisiging van een Utrechtse caravaggist. De tentoonstelling gaf aan de hand van schilderijen en archiefmateriaal inzicht in de fascinerende ontstaansgeschiedenis van het werk.

Documentation

  • 'De kruisiging met leden van de familie van Adraen Willemsz. Ploos' naar Hendrick ter Brugghen, 1624?, [tekst Liesbeth M. Helmus], Centraal Museum (Utrecht, [2005]), [8] p.
  • 'The crucifiixion with members of the family of Adraen Willemsz. Ploos' after Hendrick ter Brugghen, 1624?, [text Liesbeth M. Helmus], Centraal Museum (Utrecht, [2005]), [8] p.
  • Onderzoeksbijeenkomst 'Memorietafel Ploos van Amstel', [Centraal Museum] (Utrecht, 2006), [S.p.]

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.60533FDA-77E7-4A74-93E7-456CFDC4374B

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!