De Utrechtse schilder Paulus Moreelse overleed op 6 maart 1638. Ter gelegenheid van zijn 300e sterfdag werd in 1938 een tentoonstelling met 66 werken van hem gehouden in het Centraal Museum. "De tentoonstelling besloeg drie bovenzalen van het museum, waarin uit Nederlandsche verzamelingen een omvangrijke en representatieve collectie was bijeengebracht. Behalve de meer bekende stukken uit de Rijks- en Gemeente-musea waren het vooral de talrijke fraaie portretten uit familiebezit, waarvan vele voor het eerst geëxposeerd werden, die duidelijk deden zien, welk een groot schilder Moreelse in zijn tijd is geweest en hoe groot de populariteit was, die hij bij de voornaamste Utrechtsche families genoot. Als portretschilder is hij dan ook in hoofdzaak voor het nageslacht bekend gebleven, maar uit de ter tentoonstelling mede aanwezige bijbelsche en mythologische voorstellingen en genrestukken bleek evenzeer, dat hij de belangstelling van zijn tijd voor de internationale schilderkunst deelde." (jaarverslag Centraal Museum 1938)

"Van de wanden dezer tentoonstelling dreunt niet de gulle lach van een 'man met de bierstoop' zoals men bij Hals vindt, geen jonker Ramp heft er zijn glas of vrijt zijn lief, noch treft [men] er de meditatieve ingekeerdheid van een Titus van Rembrandt. (...) Moreelse doet zich in deze tentoonstelling aan ons voor als de nauwgezette uitvoerder van opdrachten, die zowel aan kleding als gezicht de uiterste zorg besteede, als waren het academische proefstukken." (de Volkskrant, 12 april 1938)

De tentoonstelling trok 1.371 bezoekers.