Schatten uit het depot.
De collectie van het Centraal museum bestaat uit meer dan 50.000 objecten en is geheel digitaal toegankelijk. Er zijn objecten die vaak getoond worden of frequent worden uitgeleend aan andere musea in binnen- en buitenland. Ook zijn er objecten die niet geregeld het depot uit komen. In de vitrines in deze garderobe worden minder bekende schatten uit het depot getoond.
Vrouw in beeld.
In deze dwarsdoorsnede van de collectie krijgen we een indruk hoe 'de vrouw' al eeuwenlang wordt gebruikt als inspiratiebron voor kunstenaars. In hoeverre wordt ons beeld van vrouwelijkheid beïnvloed door wat we zien in het museum?

Treasures from the depot.
The Centraal museum's collection comprises more than 50.000 objects and is fully accessible online. There are objects that are regularly displayed and frequently loaned to other museums in the Netherlands and abroad. But there are also objects that rarely come out of storage. The vitrines in this cloakroom contain lesser-known treasures from the depot.
Depicting the feminine.
This cross-section of the collection gives an impression of how 'women' have been a source of inspiration to artists throughout the centuries. To what extent is our image of femininity influenced by what we see in museums?