In de jaren 80 van de vorige eeuw kon je "thematische wandelingen" door de collectie van het Centraal Museum houden. Per thema was in het museum een plattegrond verkrijgbaar en projectboekjes die door de educatieve afdeling van het museum geschreven waren. De boekjes waren bedoeld voor scholieren, maar konden ook gebruikt worden door andere museumbezoekers die geïnteresseerd waren in ideeën en principes die aan de kunst ten grondslag liggen.

"We gaan het hebben over het uitbeelden van ruimte in schilderijen en tekeningen. Je vraagt je misschien af: waarom alleen dat, er is toch nog zoiets als beeldhouwkunst? Dat klopt, maar beeldhouwkunst is ruimtelijk (driedimensionaal) en we willen ons hier beperken tot het weergeven van ruimte op het platte vlak. De problemen die dat geeft en de oplossingen die daarvoor gevonden zijn, leveren genoeg stof op voor een heel boekje; over beeldhouwkunst hebben we het dan nog wel in een volgend project." Aldus Hoos Blotkamp in het projectboekje over ruimte en perspectief; zeven jaar later zou ze aangesteld worden als directeur van het Nederlands Filmmuseum.