In 1948 werd met diverse feestelijkheden het 1900-jarig bestaan van Utrecht gevierd. Als startpunt was het jaar 48 genomen, toen de bouw van een castellum op het tegenwoordige Domplein zou zijn gestart.

De tentoonstelling Romeins Nederland in het Centraal Museum bevatte bijna 600 voorwerpen, voor het grootste deel in Nederland gedane vondsten uit de Romeinse tijd.

De Utrechtse architect Sybold van Ravesteyn had de technische en artistieke verzorging van de expositie in handen; hij werd bijgestaan door de vormgeefster Ans van Zeijst, ook bekend als zuster Theofoor. De beeldhouwer Jo Uitterwaal had de voor de expositie onontbeerlijke plastieken vervaardigd, en het affiche was ontworpen door de Utrechtse schilder Fedde Weidema.

Documentation

  • Romeins Nederland, [inl. G. van Hoorn, J. Jongkees, Centraal Museum (Utrecht, 1948), 88 p., [16] p. pl

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.A53CB2C1-A3B0-45E0-9238-74BD1BA11245

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!