Dit interieur, ontworpen door Studio Makkink & Bey, verbeeldt de combinatie van wonen, werken en recreëren in de toekomst. Het is samengesteld uit losse prototypen voor zit- en slaapmeubelen, werkeilanden of bureaus en voertuigen. Op de wandpanelen wordt deze toekomstvisie doorgetrokken naar de buitenwereld. Studio Makkink & Bey loopt vooruit op ontwikkelingen in de maatschappij. Zij nemen deze verschijnselen echter niet alleen passief waar, maar willen daarop ook invloed uitoefenen door hun ontwerpen. Het werk is een weerslag van hun artistieke en filosofische opvattingen, waaruit de vorm van de objecten volgt.

Prooff is een samentrekking van Progressive Office. Het kantoor dient volgens Jurgen Bey een plek te zijn waar ideeën worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld. Waar mensen mobiel en flexibel zijn en anderen kunnen ontmoeten of zich kunnen concentreren.

Het Centraal Museum heeft het ‘werk- en woonlandschap Prooff Stand’ aangekocht en toont een deel ervan in Expo 3. De stukken worden deels in de stellingkast geëxposeerd samen met de vloerdelen die met de wandpanelen een geheel vormen. Voor de inrichting van een Prooff Stand pakt de gebruiker de onderdelen die hij nodig heeft.

Te zien zijn onder andere:
De Slowcar is een 1-persoonswerkplek, gemonteerd op een langzaam rijdend onderstel. Het geeft de gebruiker veel privacy en tegelijkertijd is het contact met de omgeving gevarieerd, omdat je je van de ene naar de ander plek kunt verplaatsten.
De Oorstoel kan door één persoon worden gebruikt om zich af te zonderen of als besloten vergaderplek in een open ruimte functioneren door er twee tegenover elkaar te plaatsten.
De SideSeat kan ook door 1 of meer personen worden gebruikt. In het laatste geval vormt het werkblad dan een gemeenschappelijke tafel.