Het schilderij Anna van Pyke Koch werd, kort na de voltooiing ervan, in 1935 tentoongesteld in het Centraal Museum, waar het buitengewone belangstelling trok. Het doek was gekocht door de bevriende tandarts Taecke J. Botke die later ook andere werken van Koch zou aankopen.

"Anna lijkt een zachtmoedige vrouw, zoals ze daar staat. Geleund tegen een buffetkast, de armen over elkaar, staart ze dromerig voor zich uit, een onbestemde glimlach op de lippen, de armen ontspannen over elkaar. Pyke Koch, die het schilderij Anna in de periode 1933-'35 maakte, vond haar 'zum kotzen'.

Graag had Koch het werk veertig jaar later nog eens onder handen genomen om die zachte uitdrukking van haar gezicht te verwijderen. Oorbellen moest ze krijgen, een zilveren armband, gelakte nagels. Anna moest waarschijnlijk, zoals de meeste van Kochs vrouwen, harder, indringender, hoeriger worden dan de schilder haar destijds had afgebeeld. Maar de verzamelaar die Anna had gekocht, weigerde het af te staan voor bewerking, zodat zij gedoemd is voor altijd de vriendelijkheid uit te stralen die Koch haar had willen ontnemen." (Haijtema)

Carel Blotkamp schat in dat Botke vijftienhonderd tot tweeduizend gulden zal hebben betaald, overigens voor die tijd een hoge prijs. Het werd in 1988 bij Christie's in Amsterdam geveild voor ruim driehonderdduizend gulden. In koopkrachteuro's van 2014 zijn die bedragen resp. € 18.800 en € 234.000 euro.

bronnen:
- C.A. Schilp: Pyke Koch en zijn jongste werk, Teedere accenten, die tot dusver in zijn oeuvre zeldzaam waren, in Utrechtsch Dagblad, 26 oktober 1935
- anoniem: Pyke Koch, Een nieuw werk in het Centraal Museum te Utrecht, in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 november 1935
- Carel Blotkamp: Sinterklaasavond op Oude Gracht 341, in Jaarboek Letterkundig Museum 4, Den Haag 1994
het citaat is uit
- Arno Haijtema: Boymans toont groot overzicht van 'aristocraat' Pyke Koch. Gênante, ijzige ontmoetingen, in de Volkskrant, 28 februari 1995 naar aanleiding van de tentoonstelling Pyke Koch, schilderijen en tekeningen in Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.BC538E8C-15DD-4021-8C8B-D3BF9C647FB9

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!