Een keuze uit het oeuvre van Harry van Tussenbroek (1879-1963).

"In het breed en indrukwekkend panorama van de Schepping verliest zich het detail van de speelse fantasie, waar de natuur vormen schiep schoon van lijn als arabesken, kleurrijk als een bloembouquet, expressief als een beeldhouwwerk. Harry van Tussenbroek ontdekte de bekoring van dit vergeelde handschrift der natuur in schelpen en takjes, in botten en steentjes. Hij omkleedde ze met lappen, draadjes en kraaltjes, alle snuisterijen waarin een wijze weemoed ligt besloten. Zijn poppen zijn soms macaber of ironisch, dan weer opgewekt en zonnig van karakter, maar geven ons steeds een tintelend gevoel, even onvatbaar als de prikkeling welke humor verschaft." (uit de brochure bij de tentoonstelling)

"Dertig jaar is het geleden dat Harry van Tussenbroek zijn eerste pop „De boze geest" vervaardigde, en nu hij in het Centraal Museum te Utrecht weer eens een tentoonstelling van zijn marionetten en poppen heeft ingericht, geniet hij internationale bekendheid. De Grand Prix, verworven op de Parijse wereldtentoonstelling van 1937, is daarvan wel het meest sprekend getuigenis.

Vreemder en origineler poppen dan die van Harry van Tussenbroek zagen wij nooit. Zijn materiaal is niet in 't kort te omschrijven, want hij gebruikt alles wat hem in handen komt, tot een oude parapluie van de toneelspeelster Magda Jansens toe. Schildpad en schelp, botjes en gedroogde bloemen, lapjes stof en kalebassen, paarlemoer en kralen weet hij met een geraffineerde smaak tot de meest fantastische combinaties samen te voegen, die soms wonderlijk teer zijn, dan de boze werkelijkheid van een nachtmerrie vormen. Zijn knekelballet van 30 figuren is een spiegel der mensheid, zoals wij die sinds de middeleeuwse dodendansen niet meer kennen. Maar zijn blanke pop „Maanlicht" tussen een Droomdanseres en een Nachtvlinder tegen een fond van middernachtelijk blauw is een Midzomernachtsdroom, waarin men ieder ogenblik Oberon en Titiana verwacht. En is het de zon van Zuid-Frankrijk die Vincent van Gogh verdwaasde, welke ons tegengloeit uit de oranje en fel-rode creatie van Vuur, Vuurvogel en Zonneschijn?

Soms krijgt Van Tussenbroek materiaal in handen, dat hem een idee verschaft; een andere keer draagt hij jarenlang een plan met zich om, tot hij het geschikte materiaal in handen krijgt. Maar of zijn scheppingen macaber zijn dan wel feeëriek, hartstochtelijk of verstild, zij zijn alle van een precieusheid, die dertig jaar lang gaaf is gebleven. Is het symbolisch, dat zijn „Nazomer" tot de beste werken behoort? De expositie is een keuze uit Van Tussenbroeks ganse collectie, die hij nog geheel in eigen bezit heeft. Ook voor degene, die reeds een tentoonstelling van hem zag, is een gang naar het Centraal Museum nog de moeite waard. Op Dinsdagen zal men ook 's avonds terecht kunnen." (Ph. D. in
De T?d, godsdienstig-staatkundig dagblad van 16 juni 1951)

Documentation

  • Poppen en Marionetten, Harry van Tussenbroek, [s.n.] (Utrecht, 1950), [66] p
  • Poppen en Marionetten [vouwblad], Harry van Tussenbroek, Centraal Museum (Utrecht, 1951), 2 p

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.DF230B60-FBD3-40A9-B774-FC15576052BD

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!