In 1986 wijdde het Centraal Museum een overzichtstentoonstelling aan het werk van Gérard Grassère (Heerlen, 1915 - Den Bosch, 1993). Een productief kunstenaar die in de periode 1950-1990 in Utrecht heeft gewoond en gewerkt.

In zijn beginperiode, in de jaren 30 van de vorige eeuw, heeft Grassère de sterke aantrekkingskracht van de Vlaamse expressionisten gevoeld. Met name het werk van Constant Permeke maakte diepe indruk op hem. Maar hij "(...) heeft zich zijn schildersleven lang niet laten inlijven bij welke stroming of stijl dan ook. Zijn werk stond vooral in het teken van een constant zoeken naar het evenwicht, naar de synthese tussen figuratief en non-figuratief, vorm en inhoud, beeldende kunst en dichtkunst, beeldende kunst en muziek, ratio en emotie, zon en maan, eb en vloed, man en vrouw en jeugd en ouderdom," schreef Dick Adelaar in Gérard Grassère, Leven en Werk, onder redactie van Innemie Gerards (Den Bosch 2003).

Daarom was de overzichtstentoonstelling sterk thematisch opgezet, met onder meer werken die geïnspireerd zijn door de gedichtencyclus Balans van de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers, schilderijen met thema's als "geluidstransformaties", "muziek" en "agressie", en een twaalftal schilderijen met als uitgangspunt De Staat, zowel het werk van Plato als de gelijknamige compositie van Louis Andriessen.

In totaal waren 91 schilderijen van Grassère te zien op een tentoonstelling die ruim zes weken duurde en die 1.490 bezoekers trok.