Het Centraal Museum wil met de tentoonstelling Ontplofte blik, waaraan vijf hedendaagse kunstenaars deelnemen, stelling nemen. Kunstenaars scheppen ruimtes, vrijplaatsen, nieuwe plekken voor denken, voelen en ervaren. Kunst wil vrijheid, en kunst geeft vrijheid. Vrijheid om anders te denken, buiten alle kaders – van politiek, religie, ideologie of moraal. Het museum dient deze vrijplaatsen te beschermen tegen een populistische politiek die alleen gevestigde grote namen erkent en hedendaagse kunst ridiculiseert. Anderzijds dient de kunst ook ontdaan te worden van de ideologische stellingen en onbegrijpelijke essays waarmee tentoonstellingsmakers haar opzadelen.
Het Centraal Museum vertrouwt op de zeggingskracht van het beeld zelf. William Engelen, Wolfgang Flad, Ab van Hanegem, Joris van de Moortel, en Driessens & Verstappen zijn daarom uitgenodigd om met elkaar een tentoonstelling te maken en nieuw werk te realiseren dat de bezoeker laat zien wat de vrijheid van anders denken teweeg kan brengen.

De tentoonstelling is een proces
De samenstelling van de tentoonstelling – de keuze van de kunstenaars – is niet op een all-over concept gestoeld maar bestaat uit de keuzes van drie betrokkenen: directeur Edwin Jacobs, die de schilder Ab van Hanegem uitkoos; Ab van Hanegem,die op zijn beurt de jonge Duitse beeldhouwer Wolfgang Flad die hij in Berlijn had leren kennen, voorstelde en het duo Driessens & Verstappen, met wie hij al eerder had geëxposeerd. Conservator Marja Bosma stelde klankcomponist William Engelen voor en de jonge Vlaamse beeldhouwer Joris van de Moortel. Het Centraal Museum nodigde de kunstenaars uit om met elkaar kennis te maken, met elkaar te overleggen en op elkaar te reageren. Tevens nodigden we ze uit om voor de expositie een nieuw werk te maken. Het doel was om samen met de kunstenaars de tentoonstelling te veroorzaken: een tentoonstelling niet als concept, maar een tentoonstelling als proces.

Ontplofte blik
Hoewel de kunstenaars verschillende media hanteren en hun eigen fascinaties volgen, zijn tussen de oeuvres onderling telkens wisselende verwantschappen én contrasten te ontdekken. In het lint van tentoonstellingszalen wisselen de werken van de kunstenaars elkaar op zodanige manier af dat er dialogen ontstaan. Een tentoonstelling niet als resultaat van een rechtlijnige visie maar als een‘ontplofte blik’, gefragmenteerd en meer dimensionaal.

De kunstenaars
* William Engelen (Weert 1964), maakt muzikale composities gebaseerd op gegevens uit het alledaagse leven of de directe omgeving
* Wolfgang Flad ((Reutlingen D 1974), maakt organische sculpturen die zowel doen denken aan Hans Arp en als aan moderne kunst uit de Donald Duck
* Ab van Hanegem (Vlissingen 1960) construeert schilderkunstige ruimtes, soms strak wiskundig, en soms los en expressief
* Joris van de Moortel (Oostakker B 1983) maakt sculpturale installaties waarin hij veelal muziekinstrumenten verwerkt die hij voor performances gebruikt
* Driessens & Verstappen Erwin Driessens, (Wessems 1963) en Maria Verstappen(Someren 1964) interesseren zich voor de cyclische processen van de natuur; ze noteren die niet alleen nauwkeurig, maar vertalen die ook in simulaties.

Documentation

  • Ontplofte blik, door Jaap Röell, (Beeldenmagazine : kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst, 15, 59 (2012/3), 2012), 31
  • Ontplofte blik = Exploded view : William Engelen, Wolfgang Flad, Ab van Hanegem, Joris Van der Moortel, Driessens & Verstappen, tekst en samenst. = written and comp. Maja Bosma, Centraal Museum (Utrecht, 2012), 6 vouwbl.
  • Samen dikke lol, Arjan Reinders, (Kunstbeeld, 36, 9, september 2012), 86

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.686BC73C-C475-4DE8-BBCC-F9CEC37DA43F

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!