Tot het bezit van het Centraal Museum behoren vijf zogeheten Dombeelden. Het zijn vijf gepolychromeerde (d.i. beschilderde en vergulde) kalkstenen beelden uit de periode ca. 1460-1470, die naar oude traditie heten afkomstig te zijn uit de Utrechtse Domkerk. Door hun uitzonderlijke sculpturale kwaliteit en door het feit dat zij hun oorspronkelijke beschildering nog grotendeels hebben behouden, nemen ze in de Nederlandse beeldhouwkunst een unieke plaats in.

De beelden werden in de 19de eeuw overgeschilderd; ook beschadigingen aan de beelden werden toen weggewerkt. Meestal worden restauraties en overschilderingen uit vroeger tijd niet erg gewaardeerd, omdat zij vrij grof zijn uitgevoerd en gewoonlijk zijn aangepast aan de smaak van de 'overschilder'.

In de jaren 70 van de vorige eeuw zijn de beelden opnieuw gerestaureerd, waarbij onder meer geprobeerd werd om oude restauraties ongedaan te maken. Uitgangspunten daarbij waren een zo groot mogelijke objectiviteit tegenover de toestand van het voorwerp, en een zo groot mogelijk respect voor het werk van de maker(s) ervan. De restauraties werden uitgevoerd door Willy Mares (1927-1983).

In 1976 werd een tentoonstelling in het Centraal Museum gehouden, waarbij aandacht werd besteed aan de nieuwe zorg voor vier van de vijf oude Dombeelden. Een vervolg, maar dan met vijf beelden, was er in 1979.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.6D646803-1A2A-438B-AF27-298D83A6962F

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!