Elisabeth Houtzager (1907-2001) was een van de eerste afgestudeerde vrouwen aan het Utrechtse kunsthistorisch instituut. Ze was in de periode 1951-1972 directrice van het Centraal Museum en daarnaast verwoed verzamelaarster van kerststallen en keramiek. Van 3 december 1970 tot en met 14 februari 1971 werd een tentoonstelling gehouden met 112 stukken die door Nederlandse keramisten waren gemaakt in de periode 1945-1970 en die door het Centraal Museum waren aangekocht.

"Na de oorlogsjaren, met al hun beperkingen aan materiaal en communicatiemiddelen, hebben de nederlandse ceramisten vrij gauw voor een nieuwe opbloei en een nieuwe ontwikkeling in hun kunst gezorgd, waarin zowel de vooruitstrevende moderne vormgeving als het zuivere experiment zich een belangrijke plaats veroverden," schreef Houtzager in het voorwaard van de catalogus bij de tentoonstelling. "Het aanleggen van een, zij het in omvang bescheiden collectie, die een overzicht biedt van wat vanaf 1945 tot heden, gedurende 25 jaar dus, op dit gebied werd gepresteerd, leek mij tot de realiseerbare taken van het Centraal Museum te behoren. De bedoeling van de catalogus is dit aspect van het museumbezit, dat helaas wegens ruimtegebrek grotendeels niet permanent kan worden opgesteld, gemakkelijker toegankelijk te maken voor vakman en publiek, en tevens te pogen, aan de hand van de afbeelding van elk stuk, een algemene indruk te geven van de veelzijdige realisaties der in ons land werkend ceramische kunstenaars." Ja, een lekker soepele stijl van schrijven had Houtzager niet. Ten slotte excuseert ze zich voor det feit dat het Centraal Museum niet van elke Nederlandse keramist een of meerdere werkstukken bezit - maar verwachten we dat dan van een museum dat zich niet specifiek richt op keramiek?

Te zien was werk van onder meer Jan van der Vaart (1931-2000), Hein Andrée (1882-1961), Lies Cosijn (1931), Francine Timmers (1933), Jan de Rooden (1931), Meindert Zaalberg (1907-1989), Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), Bert Nienhuis (1873-1960), en als 'jongsten' Anne Westgeest (1944) en Gert de Rijk (1945-2009).

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.